Вход на сайт

Класифікація електронних видань.

 
УДК 655.254.22
Фіголь Н. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Класифікація електронних видань. — 2014. — № 2(44). — С.124–129.
У статті аналізується типологія електронних видань, запропонована в ДСТУ 7157:2010, наводяться пропозиції щодо її уточнення, поширення, пропонуються критерії, які варто додати.
Ключові слова: електронне видання; мережне, локальне, детерміноване, недетерміноване, оновлюване видання.
Мова статті (укр.).
Бібл. : 4 назви.
PDF