Вход на сайт

Узагальнена класифікація пристроїв та інструменту для виконання вібраційного обкатування на деталях поліграфічного обладнання.

УДК 655.1
Лотоцька О. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Узагальнена класифікація пристроїв та інструменту для виконання вібраційного обкатування на деталях поліграфічного обладнання. — 2014. – № 2(44). — С. 112–123.
Проведено патентний пошук за класом В24В 39/00 — верстати або пристрої для обкатування з метою зміцнення поверхневого шару, допоміжні пристрої для них. Зроблений патентний пошук показав, що за цією тематикою є понад 1300 патентів, що підтверджує актуальність, а також зацікавленість ряду фірм проблемою забезпечення довговічності та зносостійкості відповідальних деталей машин методами зміцнення поверхневого шару. На основі аналізу розроблено загальну класифікацію, яка дозволяє здійснювати вибір пристроїв і деформуючого елемента залежно від ряду ознак.
Ключові слова: вібраційне обкатування, деформувальний інструмент, пристрій, деформувальний елемент, ролик.
Мова статті (укр.).
Іл. 5. Табл. 1. Бібл. : 14 назв.
PDF