Вход на сайт

Кінематичні та динамічні параметри пристрою для обрізування аркушевого матеріалу

 
УДК 686.12.056
Іванко А. І., Панов С. Л., Маржієвський Р. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Кінематичні та динамічні параметри пристрою для обрізування аркушевого матеріалу. — 2014. — № 2(44). — С. 103–111.
У статті представлено результати попередніх кінематичних і динамічних розрахунків конструкції пристрою безупинного обрізування аркушевого матеріалу.
Ключові слова: пристрій для обрізування аркушевого матеріалу, кривошипно-кулісний механізм, кінематичний аналіз, динамічний аналіз, силовий розрахунок.
Мова статті (укр.).
Іл. 7. Бібл. : 8 назв.
PDF