Вход на сайт

Взаємодія алмазно-абразивного бруска з поверхнею композитного підшипника ковзання поліграфічних машин при формуванні параметрів шорсткості хонінгуванням.

 
УДК 621.822.1:621.7.09
Віцюк Ю. Ю., Роїк Т. А., Гавриш А. П. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Взаємодія алмазно-абразивного бруска з поверхнею композитного підшипника ковзання поліграфічних машин при формуванні параметрів шорсткості хонінгуванням. — 2014. — № 2(44). — С. 79–102.
В статті наведені результати теоретико-експериментального дослідження взаємодії алмазно-абразивного бруска та поверхні оброблення підшипників ковзання поліграфічних машин при хонінгуванні. Створені математичні моделі для практичних розрахунків.
Ключові слова: контактна взаємодія, алмазно-абразивний брусок, площа контакту, напруження стиску, деталі тертя, композитні матеріали, поліграфічні машини.
Мова статті (укр.).
Іл. 3. Табл. 7. Бібл. : 28 назв.
PDF