Вход на сайт

Інструментальні засоби супроводження конференцій з Web-інтерфейсом.

 
УДК 681.3.06
Цурін О. П. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Інструментальні засоби супроводження конференцій з Web-інтерфейсом. — 2014. — № 2(44). — С. 73–78.
У статті розглянуто питання ролі і значення інструментальних засобів з Web-інтерфейсом при організації конференцій з виділенням роботи з системою її користувачів. В якості користувачів визначені автори, рецензенти, читачі та керівники конференцій. Розглянуто потоки заявок від користувачів на обслуговування. Надано особливості відкритої системи проведення конференцій Open Conference Systems і описані її можливості. Зазначені такі відмінності як інтеграція роботи всіх категорій користувачів, зручні засоби взаємодії, а також підготовка публікацій у формі придатній до включення в Google Scholar і автоматична організація архівів. Як недолік відзначається відсутність обробки результатів рецензування. Інструментальна система Open Conference Systems впроваджується в НТУУ «КПІ», в якому проводиться більше 20 конференцій на рік.
Ключові слова: автоматизоване супроводження конференцій; керівник проходження конференції; автор; користувач; рецензент.
Мова статті (укр.).
Іл. 4. Бібл. : 1 назва.
PDF