Вход на сайт

Метод розроблення концептуальних прототипів електронних видань для планшетних комп’ютерів

 
УДК 004.93:004.4’2:004.382.75
Ратушняк Ю. В. (Українська академія друкарства (Львів, Україна) Метод розроблення концептуальних прототипів електронних видань для планшетних комп’ютерів. — 2014. — № 2(44). — С. 59–72.
У процесі проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів використовують різноманітні методи й апаратно-програмні засоби розроблення прототипів. Дослідження та створення нових ефективних методів отримання концептуальних прототипів електронних видань для планшетних комп’ютерів є актуальним і доцільним завданням. У роботі його вдалося виконати з використанням методів системного аналізу. Таким чином, проаналізовано найбільш відомі способи отримання інтерактивних структурних прототипів системи на основі її паперових зразків. Запропоновано метод розроблення концептуальних прототипів і показано його місце у структурі інформаційної технології проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів. Визначено перелік потенційних недоліків пропонованої автоматизованої системи проектування. Наведено приклад застосування запропонованого методу. Названо апаратно-програмне забезпечення, потрібне для розроблення автоматизованої системи проектування концептуальних прототипів електронних видань для планшетних комп’ютерів. Створено макет інтерфейсу початкового екрана автоматизованої системи проектування і розглянуто його компоненти.
Ключові слова: автоматизована система проектування; електронне видання; інтерфейс; інформаційна технологія; концептуальний прототип; метод; планшетний комп’ютер; проектування; розроблення.
Мова статті (укр.).
Іл. 3. Бібл. : 19 назв.
PDF