Вход на сайт

Стабілізація процесу друкування журнальної продукції.

 
УДК 655.3.022.11.2
Зоренко О. В., Кириченко К. Г., Скиба В. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Стабілізація процесу друкування журнальної продукції. — 2014. — № 2(44). — С. 35–58.
Досліджено стабільність друкарського процесу за зміною одиничних показників якості тиражних відбитків багатофарбової журнальної продукції із застосуванням статистичного аналізу та побудовою контрольних карт із розрахунком експоненційно зважених ковзних середніх. Запропоновано додаткове залучення до системи управління подачею фарби методики для моніторингу друкарсько-технічних характеристик тиражного відбитка в динаміці процесу друкування багатофарбової журнальної продукції.
Ключові слова: журнальна продукція, офсетний плоский друк зі зволоженням друкарських форм, системи контролю якості продукції, контрольні карти технологічного процесу, експоненційно зважені ковзні середні.
Мова статті (укр.).
Іл. 10. Бібл. : 13 назв.
PDF