Вход на сайт

Технологія механічного підсилення деталей циліндричної форми в друкарських машинах

 
УДК 621.923
Несхозієвська Т. М., Киричок П. О., Несхозієвський А. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Технологія механічного підсилення деталей циліндричної форми в друкарських машинах. — 2014. — № 2(44). — С. 23–34.
Друкарська машина є важливою частиною будь-якого поліграфічного виробництва і потребує значних капіталовкладень. Механізми, які використовуються в даному обладнанні мають бути надзвичайно точними, адже це впливає на якість друкованих відбитків. Агресивне середовище, таке як фарба, концентрати зволоження, паперовий пил, зростаючі навантаження, робота в дві чи три зміни, призводять до швидкого зносу окремих деталей та вузлів друкарського обладнання. В результаті, друкарська машина частіше виходить з ладу та не дозволяє отримати відбитки відмінної якості. Існує велика кількість технічних рішень, які можуть попередити процеси передчасного зношування, проте більшість з них або неможливо застосувати до деталей циліндричної форми, або вони потребують значних капіталовкладень, що не завжди виправдано. В даній статті запропонована новітня технологія відновлення деталей та наведені результати її практичного впровадження.
Ключові слова: механічне відновлення, деталь, друкарська машина, поверхня, циліндр, зношування.
Мова статті (англ.).
Іл. 9. Бібл. : 11 назв
PDF