Вход на сайт

Вплив фарб металографічного друку, їх композиційного складу на експлуатаційні властивості банкнотних відбитків.

 
УДК УДК 655.3.066.364
Киричок Т. Ю., Гуща О. В., Сухіна Є. Г. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Вплив фарб металографічного друку, їх композиційного складу на експлуатаційні властивості банкнотних відбитків. — 2014. — № 2(44). — С. 4–22.
Проаналізовано та систематизовано інформацію стосовно закріплення фарбового шару під час металографічного друку. Визначено, що шляхом оптимізації технологічного процесу виготовлення та раціонального вибору матеріалів можливе збільшення зносостійкості банкнот за рахунок підвищення стійкості фарбового шару. Розроблено методику експериментальних досліджень впливу фарб металографічного друку, їх композиційного складу на експлуатаційні властивості банкнотних відбитків.
Ключові слова: банкноти, металографічний друк, фарби, фарбовий шар, адгезія, хімічний вплив, композиційний склад фарб, зносостійкість банкнот, експлуатаційні властивості банкнот.
Мова статті (укр.).
Іл. 12. Табл. 7. Бібл. : 4 назви.
PDF