Вход на сайт

Цифрове визначення параметрів взаємодії друкарського паперу з фарбами

УДК 658.52.011.56
     Чуркін В. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Цифрове визначення параметрів взаємодії друкарського паперу з фарбами. — 2014. — № 1(43). — С. 62–69.
    Розроблено структуру системи для автоматизації вимірювання та визначення статичної обмінної ємності з використанням програмно-апаратних засобів з проблемною орієнтацією.
     Ключові слова: цифрове визначення, статична обмінна ємність, титрування, точка еквівалентності, аналого-цифрове перетворювання, програмно-апаратні засоби з проблемною орієнтацією.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 5. Бібл. : 4 назви.
PDF