Вход на сайт

Структура інформаційної технології проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів.

УДК 004.046:004.032.6:004.382.75
     Ратушняк Ю. В. (Українська академія друкарства (Львів, Україна) Структура інформаційної технології проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів. — 2014. — № 1(43). — С. 49–61.
    Розроблення моделей, методів і програмного забезпечення для автоматизації процесу проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів є актуальним завданням. Здійснено декомпозицію (блоку A5) другого й (блоку A53) третього рівня контекстної діаграми функціональної моделі IDEF0 процесу проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів. Детально розглянуто функції (позначені блоками) й об’єкти (позначені стрілками) діаграм декомпозиції. Розроблено структуру інформаційної технології проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів. Структура показує внутрішню організацію, взаємозв’язки компонентів системи. Запропонована інформаційна технологія складається з ієрархічно впорядкованих компонентів, а саме: процесу (А0), підпроцесів (А1А6), операцій (А51А55) і дій (А531А534).
    Ключові слова: електронне видання; інформаційна технологія; планшетний комп’ютер; процес проектування; структура; функціональна модель; IDEF0.
     Мова статті (укр.).
PDF