Вход на сайт

Дослідження моделей процесів стабілізації параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах

УДК 655.3.022.1
     Морфлюк В. Ф., Карпенко І. С. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Дослідження моделей процесів стабілізації параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах. — 2014. — № 1(43). — С. 30–36.
    В статті досліджено моделі процесів стабілізації параметрів суміщення фарб у аркушевих друкарських машинах з використанням цифрових засобів керування виконавчими пристроями аркушепередавальних систем в реальному масштабі часу для забезпечення визначеної якості друкованої продукції.
     Ключові слова: суміщення фарб, стабілізація процесу суміщення фарб, аркушепередавальна система, приведення, поздовжнє, поперечне і діагональне суміщення фарб.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Табл. 1. Бібл. : 7 назв.
PDF