Вход на сайт

Кинетика фотополимеризации диметилового эфира триэтиленгликольфталата (МГФ-9), инициируемой азобисбутиронитрилом

 УДК 667.5: [541/127]
     Тимченко Ю. А., Наумов В. А., Бурт И. В. (Московський державний університет друку (МДУД, Москва, Росія)

      Кинетика фотополимеризации диметилового эфира триэтиленгликольфталата (МГФ-9), инициируемой азобисбутиронитрилом. — 2010. — № 3(29). — С. 104—109.
     Методом ІЧ-спектроскопії вивчено кінетику радикальної фотополімеризації мономера МГФ-9 у присутності ініціатора фрагментаційного типу азобісбутіронітрила. Показано, що азот, що утворюється при розкладанні ініціатора, не вступає в зворотну реакцію з первинними радикалами. Вперше для стаціонарних умов знайдено кінетичне рівняння, що враховує експоненціальну залежність концентрації ініціатора від часу, розроблено методику визначення кінетичних констант і знайдено константи швидкості розкладання азобісбутіронітрила k01 і величина  (k2 і k3 — константи швидкості росту і обриву ланцюга відповідно).
     Мова статті (рос.).
     Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 11 назв.
    

PDF