Вход на сайт

Параметри відеосистеми КВС для процесу калібрування.

УДК 655.3.062; 535.674.3; 534.65.083.6
     Зоренко Я. В., Сак Д. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Параметри відеосистеми КВС для процесу калібрування. — 2014. — № 1(43). — С. 21–29.
     Встановлений характер впливу основних параметрів відеосистеми КВС на якість відтворення кольору тонових оригіналів. Визначено оптимальний період здійснення калібрування для конкретного класу моніторів із забезпеченням стабільного кольоровідтворення. Запропоновано перелік рекомендацій для стабілізування процесу калібрування.
     Ключові слова: калібрування монітору, профілювання моніторів, колірне охоплення, максимальна яскравість, колірна температура.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Бібл. : 13 назв.
PDF