Вход на сайт

Алгоритм об’єктивного цифрового визначення параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах.

 
УДК 655.3.022.1
Морфлюк В. Ф., Карпенко І. С. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Алгоритм об’єктивного цифрового визначення параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах. — 2013. — № 4(42). — С. 102–107.

В статті розроблено алгоритм об’єктивного цифрового визначення параметрів суміщення фарб в аркушепередавальних системах друкарських машин на основі використання цифрових засобів обробки імпульсних сигналів, що забезпечує необхідну точність контролю та стабілізації поздовжнього, поперечного і діагонального суміщення фарб в реальному масштабі часу.
Ключові слова: суміщення фарб, аркушепередавальна система, приведення, поздовжнє, поперечне і діагональне суміщення фарб.
Мова статті (укр.).
Іл. 2. Бібл. : 6 назв.
PDF