Вход на сайт

Об’єктивне цифрове визначення нормованих розмірно-структурних властивостей паперу для офсетного друку.

УДК 655.3.022.1
     Морфлюк В. Ф., Морфлюк-Щур В. В., Банделовський С. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Об’єктивне цифрове визначення нормованих розмірно-структурних властивостей паперу для офсетного друку. — 2013. — № 4(42). — С. 53–60.

     Розглянута технологія цифрового вимірювання і статистичного визначення нормованих розмірно-структурних показників паперу для офсетного способу друку із застосуванням програмно-апаратних засобів з проблемною орієнтацією.
     Ключові слова: властивості паперу, маса паперу, товщина паперу, щільність паперу, пухкість паперу, цифрове визначення, проблемно-орієнтовані засоби, вимірювальні прилади.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 5. Бібл. : 5 назв.
PDF