Вход на сайт

Особливості підготовки витратних матеріалів для цінних паперів

УДК 655.3.021.6:655.3.022.14
     Зоренко О. В., Кочемасов О. С., Кочемасов Ю. С. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна), Байдак О. Ю. (ТОВ «Мак Хаус») Особливості підготовки витратних матеріалів для цінних паперів. — 2013. — № 4(42). — С. 47–52.

     Проведено дослідження лінійної деформації та вологості банкнотного паперу за умов невисокої вологості і обмеженого повітряного обміну в коморах і цехах виробництва.
     При багатофарбовому друці з непередбаченими зупинками, для забезпечення якості відбитків рекомендовано добавки у друкарську фарбу Color Stabil та Colorthix, що сприятимуть зниженню заломлення та скручування паперу.
     Запропоновано методи і засоби контролю параметрів мікроклімату в коморах паперу та вологості в стосі банкнотного паперу.
     Ключові слова: лінійна деформація паперу, вологість паперу, параметри мікроклімату, добавка у друкарську фарбу.
     Мова статті (укр.).
     Табл. 3. Бібл. : 5 назв.
PDF