Вход на сайт

Алгоритм керування комплексним технологічним процесом формування повністю регулярного мікрорельєфу на друкарських циліндрах.

УДК 681.6.06:655.1
     Зигуля С. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Алгоритм керування комплексним технологічним процесом формування повністю регулярного мікрорельєфу на друкарських циліндрах. — 2013. — № 4(42). — С. 40–46.

    На поліграфічних підприємствах втрата працездатності друкарського обладнання несе за собою величезні економічні витрати.
    Чинники, які впливають на працездатність машин є багато, але основою є якість поверхневого шару деталей. Експлуатаційні властивості деталей, такі як зносостійкість, контактна жорсткість, корозійна стійкість, міцність і якість поверхневого шару формуються на етапі виготовлення.
    Технічне рішення проблеми підвищення якості машин в значній мірі обумовлено можливістю технологічного забезпечення якості поверхневого шару деталей, яке включає в себе як геометричні характеристики, так і фізико-хімічні властивості.
    Використання сучасних технологічних методів і засобів дозволяють формувати стан поверхневого шару, керувати його фазовим складом і структурою, твердістю, рівнем залишкових напружень, мікрогеометрією, забезпечуючи поверхневе зміцнення.
    Для зміцнення поверхневих шарів металу застосовують метод вібраційного накатування, за допомогою якого утворюють на поверхні повністю регулярний мікрорельєф гексагонального типу, далі запропоновано хромування друкарського циліндра.
    На основі комплексного технологічного процесу розроблено алгоритм керування комплексним технологічним процесом оздоблювально-зміцнюючої обробки формування повністю регулярного мікрорельєфу з подальшим хромуванням.
    Ключові слова: алгоритм оздоблювально-зміцнюючої обробки, повністю регулярний мікрорельєф, друкарський циліндр, поверхневий шар, експлуатаційні властивості, вібраційне накатування.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Бібл. : 4 назви.
PDF