Вход на сайт

Оцінка якості відбитків при цифровому друці.

УДК 655.3.062
     Кульбич І. К., Лотоцька О. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Оцінка якості відбитків при цифровому друці. — 2013. — № 4(42). — С. 25–39
.
     Розроблена методика комплексної оцінки якості цифрового друку за допомогою тестових відбитків. Проведене дослідження якості 24 відбитків, розрахована комплексна оцінка та проведено порівняння її результатів з оцінкою експертів.
     Ключові слова: якість друку, оцінка якості, цифровий друк, комплексна оцінка, експертна оцінка.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Табл. 7. Бібл. : 15 назв.
PDF