Вход на сайт

Методологія візуального оцінювання стійкості фарбового шару інтагліодруку до імітації зношування

 УДК 655.3.066.364
     Киричок Т. Ю. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Методологія візуального оцінювання стійкості фарбового шару інтагліодруку до імітації зношування. — 2013. — № 4(42). — С. 4–12.

     Розроблено науково обґрунтовану методику візуального оцінювання зразків, котра ґрунтується на методі бального оцінювання та методі попарних порівнянь та включає в себе експертне оцінювання різних вибірок з одним та двома змінними факторами.
     Ключові слова: інтагліодрук, імітація зношування, метод парних порівнянь, експертне оцінювання.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 7. Табл. 3. Бібл. : 3 назв.
 
PDF