Вход на сайт

Дослідження продуктивності процесу лазерного сплавлення порошкового матеріалу методом математичної статистики.

УДК 621.9.048

Кондрашев П. В.
Дослідження продуктивності процесу лазерного сплавлення порошкового матеріалу методом математичної статистики. — 2013. — № 3(41). — С. 52–61.
 
Широке застосування технології «Rapid Prototyping», базовою складовою якої є процес лазерного сплавлення порошкової композиції обумовлено подорожчанням сировини, енергоносіїв, мінімізацією часу, який витрачається на впровадження у виробництво нових видів продукції. Дана технологія, завдяки використанню в якості інструменту технологічного лазера дозволяє значно розширити спектр використовуваних матеріалів, а також отримувати вироби складної геометричної конфігурації. Тому перед розробниками стоять питання підвищення продуктивності та якості формоутворення виробів з порошкових матеріалів.
У даній роботі була показана розроблена автором методика, спрямована на підвищення продуктивності виробів, отриманих технологією лазерного сплавлення порошкового матеріалу. Поставлена задача була реалізована з використанням методів математичної статистики, а саме побудова математичної моделі продуктивності другого порядку з подальшим аналізом функції відгуку. Розроблений в статті метод дозволяє керувати продуктивністю процесу лазерного сплавлення порошкового матеріалу.
Таким чином, результати досліджень, наведених у даній статті, представляють як науковий, так і практичний інтерес. Автором показана можливість застосування методів математичної статистики для управління продуктивністю процесу лазерного сплавлення порошкового матеріалу.
Ключові слова: продуктивність, порошковий матеріал, математична статистика, рівняння регресії, функція відгуку.
Мова статті (укр.).
Іл. 3. Табл. 1. Бібл. : 10 назв.
PDF