Вход на сайт

Теоретичні моделі технологічного забезпечення експлуатаційних властивостей деталей аркушепровідних систем офсетних друкарських машин

УДК 621.923
Несхозієвська Т. М.
  Теоретичні моделі технологічного забезпечення експлуатаційних властивостей деталей аркушепровідних систем офсетних друкарських машин. — 2013. — № 3(41). — С.12–17.
 
В статті розглянуто теоретичні моделі технологічного забезпечення експлуатаційних властивостей деталей аркушепровідних систем офсетних друкарських машин. Моделі базуються та побудовані на основі математичних методів аналізу експлуатаційних властивостей деталей після проведення зміцнення за допомогою оздоблювально-зміцнюючої обробки та з використанням принципів симуляції нейронних мереж. Використання даних методів з поєднанням експериментальних даних дозволяє прогнозувати зміни параметрів якості друку до та після проведення комплексу технологічного забезпечення.
Ключові слова: експлуатаційні властивості, аркушепровідна система, якість, офсетна друкарська машина.
Мова статті (англ.).
Іл. 2. Бібл. : 6 назв.
PDF