Вход на сайт

Підготовка навчальних видань у НТУУ «Київський політехнічний інститут»

 УДК 371.67/.69:371.241.114
     Мікульонок І. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Підготовка навчальних видань у НТУУ «Київський політехнічний інститут». — 2010. — № 2(28). — С. 179—183.
     Підвищена увага, що приділяється якості навчальної літератури, потребує поетапного контролю під час підготовки навчальних праць. Основні методи, що використовуються в НТУУ «КПІ» для контролю якості навчальної та навчально-методичної літератури, а також деякі підсумки роботи експертної ради з навчальних видань наведені в даній праці.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 4 назви.

PDF