Вход на сайт

Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю.

УДК 004.042+655
Мельников О. В. (Українська академія друкарства (Львів, Україна) Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю. — 2013. — № 2(40). — С. 99–108.
Представлена інформаційно-логічна модель видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ), що містить схему формування банку аналітичних даних ВПГ та структуровані бази даних.
Мова статті (укр.).
Іл. 1. Табл. 4. Бібл. : 21 назва.
 
PDF