Вход на сайт

Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF Виробництва компанії Ciba.

УДК 655.3
Дорош А. К. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна), Шевчук А. В. (Банкнотно-монетний двір Національного банку України (Київ, Україна), Гуцол О. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF Виробництва компанії Ciba. — 2013. — № 2(40). — С. 83–98.
Проведено дослідження реологічних властивостей базових (Magenta) поліграфічних фарб багатоцільового призначення виробництва Heaset серії Irgastar GF компанії Ciba в інтервалі температур їх технологічної стійкості і застосування 20–60 ?С, діючих зсувних напруг 0–25000 Па, градієнтів швидкості 0–1000 с-1 за допомогою автоматичного високопрецизійного реовіскозиметра типу RotoVisco1. Отримані повні реологічні криві течіння і в’язкості дослідженої фарби, побудовані просторові залежності в’язкості від температури і зсувної напруги, визначені характерні точки перегину на цих залежностях, що визначають початок переходу досліджених систем при різних температурах в область руйнування їх первинної просторової структури і в область гомогенного стану. Отримані результати оброблені методами, які розроблені авторами.
Мова статті (укр.).
Іл. 4. Табл. 2. Бібл. : 15 назв.
 
PDF