Вход на сайт

Сучасний стан і аналіз застосування поверхневого пластичного деформування у поліграфічному машинобудуванні.

УДК 621. 9
Зигуля С. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Сучасний стан і аналіз застосування поверхневого пластичного деформування у поліграфічному машинобудуванні. — 2013. — № 2(40). — С. 69–82.
Проведений аналіз методів підвищення надійності та довговічності поліграфічних машин поверхневим пластичним деформуванням. Запропоновано і розроблено класифікацію статичних і ударних методів поверхневого пластичного деформування.
Мова статті (укр.).
Іл. 4. Бібл. : 29 назв.
 
PDF