Вход на сайт

Силовий аналіз механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125.

УДК 686.1.026.23
Панов C. Л., Надточій Р. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Силовий аналіз механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125. — 2013. — № 2(40). — С. 65–68.
Розроблено метод силового розрахунку шарнірно-важільного механізму на основі проведеного кінематичного аналізу. Розроблено прикладну програму для проведення силового аналізу на прикладі приводу одноножевої паперорізальної машини БР-125. Розроблено метод проведення силового розрахунку шарнірно-важільного механізму 3-го класу з застосуванням ПЗ «Maple». Проведено силовий розрахунок на прикладі приводу ОРМ БР-125. Визначені всі навантаження, що діють на ланки механізму.
Мова статті (укр.).
Іл. 2. Бібл. : 3 назви.
 
PDF