Вход на сайт

Експериментальне дослідження залишкових напружень поверхневих шарів при тонкому абразивному шліфуванні композитних підшипників ковзання поліграфічних машин

УДК 621.923.6:621.318.4
Гавриш А. П., Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Шевчук А. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Експериментальне дослідження залишкових напружень поверхневих шарів при тонкому абразивному шліфуванні композитних підшипників ковзання поліграфічних машин. — 2013. — № 2(40). — С. 58–64.
В статті наведені результати експериментального дослідження впливу тонкого абразивного шліфування на величину, знак та глибину розповсюдження залишкових напружень. Встановлені основні закономірності формування залишкових напружень, зокрема, впливу матеріалу абразиву та зернистості шліфувального кругу на рівень значень та глибину залягання залишкових напружень у поверхневих шарах підшипників ковзання поліграфічних машин, виготовлених з нових високолегованих та зносостійких композиційних сплавів.
Ключові слова: композитні підшипники, тонке абразивне шліфування, глибина та знак залишкових напружень, зернистість шліфувального кругу.
Мова статті (укр.).
Іл. 2. Бібл. : 10 назв.
PDF