Вход на сайт

Об’єктивний аналіз впливу чинників на якість створення електронного альбому раритетних репродукцій.

УДК 004.912
Сіряк Ю. В., Морфлюк В. Ф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Об’єктивний аналіз впливу чинників на якість створення електронного альбому раритетних репродукцій. — 2013. — № 2(40). — С. 32–40.
Систематизовано і розраховано вагу факторів, які впливають на якість створення електронного альбому раритетних репродукцій, проведено обробку експериментальних даних за допомогою програмних продуктів Microsoft Excel і Mathcad.
Мова статті (укр.).
Іл. 8. Бібл. : 8 назв.
PDF