Вход на сайт

Технологія cтворення інтерактивної 3D моделі друкарського устаткування.

УДК 332.1:002
Розенберг О. А., Хохлова Р. А. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Технологія cтворення інтерактивної 3D моделі друкарського устаткування. — 2013. — № 2(40). — С. 17–26.
Проведено аналіз програмного забезпечення для створення інтерактивних 3D моделей друкарського устаткування. Виявлено переваги та недоліки представлених редакторів, основні параметри, що впливають на вибір програмного забезпечення для моделювання інтерактивних 3D моделей, проведено дослідження технологій виготовлення 3D моделей у різних редакторах, розроблено класифікацію програмного забезпечення.
Розроблено рекомендації з вибору програмного забезпечення для моделювання, залежно від особливостей моделі і завдання; складено алгоритм виготовлення інтерактивних 3D моделей друкарського устаткування; систематизовано фактори, що впливають на якість кінцевого продукту та ступінь інтегрованості моделі у інші системи. На підставі проведеної роботи виготовлено інтерактивну 3D модель KBA Rapida 105.
Мова статті (укр.).
Іл. 6. Бібл. : 6 назв.
 
PDF