Вход на сайт

Підвищення зносостійкості банкнот за рахунок лакування.

УДК 655.3.026.364
Шевчук А. В., Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М., Маслюк З. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Підвищення зносостійкості банкнот за рахунок лакування. — 2013. — № 2(40). — С. 4–16.
В роботі досліджувалась зносостійкість банкнотного паперу та презентаційних банкнот, покритих УФ-лаками двох типів твердіння. В результаті було визначено, що застосування УФ-лаку катіонного типу твердіння забезпечує вищі показники зносостійкості як банкнотного паперу, так і презентаційних банкнот порівняно з УФ-лаком радикального типу твердіння. Встановлено оптимальні характеристики анілоксового валика: лініатура 120 ліній/см, фарбоємність — 9 см3/м2.
Оптимальні технологічні режими відрізняються для банкнотного паперу та банкнот, оскільки на властивості та зносостійкість банкноти впливає процес друку. Це свідчить про те, що в разі використання УФ-лаку катіонного типу твердіння для захисту від зношування банкнот української гривні, технологічні режими лакування потребують додаткового уточнення під час штучного зношування задрукованих банкнот.
Проведені дослідження можуть бути використані для впровадження у виробництво Банкнотною фабрикою Національного Банку України для випуску в обіг банкнот із захисним лакуванням, які є більш зносостійкими. Очікується збільшення терміну перебування в обігу банкнот із захисним лакуванням в 1,94 рази та, відповідно, зменшення витрат на їх виготовлення.
Мова статті (укр.).
Іл. 7. Табл. 3. Бібл. : 19 назв.
PDF