Вход на сайт

Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації.

  УДК 655.254.22
     Левчук О. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації. — 2013. — № 1(39). — С. 112–121.
     В статті зазначено актуальні тренди розвитку фахових спеціалізацій видавничої справи та редагування в умовах мережевої комунікації. Узагальнено проблеми депрофесіоналізації видавничої галузі та показано новоутворювані компетенції, що їх вимагають від редакторів як універсальних спеціалістів на ринку інформаційно-організаційних послуг, який навально розвивається в умовах неочевидності. Увиразнена спільність таких загальносвітових вимог до працівників інформаційної галузі, як здатність самостійно розв’язувати проблеми, вміння спілкуватися, актуальна компетентність з нових інформаційних технологій та педагогічні знання, що вони цілком відповідають прийнятому нині в Україні профілеві підготовки спеціаліста з видавничої справи та редагування.
     Мова статті (укр.).
     Бібл. : 13 назв.
 
PDF