Вход на сайт

Об’єктивне визначення електропровідності зволожувального розчину.

  УДК 658.52.011.56
     Морфлюк В. Ф., Чуркін В. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Об’єктивне визначення електропровідності зволожувального розчину. — 2013. — № 1(39). — С. 106–111.
     В статті розглянуто систему для об’єктивного вимірювання та статистичного визначення електропровідності зволожувального розчину із застосуванням програмно-апаратних засобів з проблемною орієнтацією.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 3. Бібл. : 6 назв.
 
PDF