Вход на сайт

Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF виробництва компанії Ciba.

 УДК 655.3
     Дорош А. К. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна), Шевчук А. В. (Фабрика банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору Національного банку України (Київ, Україна), Гуцол О. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF виробництва компанії Ciba. — 2013. — № 1(39). — С. 92–105.
     Проведено дослідження реологічних властивостей базових (пурпурних) фарб багатоцільового використання виробництва Heaset серії Irgastar GF компанії Ciba в інтервалі температур їх технологічної стійкості та застосування (20–60 °С), зсувних напруг (0–25000 Па), градієнтів швидкості (0–1000 c-1) за допомогою автоматичного високопрецизійного реовіскозіметра типу RotoVisco1. Отримані повні реологічні криві течії і в’язкості дослідженої фарби, побудовані просторові залежності в’язкості від температури і зсувного зусилля, визначено характерні точки перегину на цих залежностях, що визначають початок переходу досліджених систем при різних температурах в область руйнування їх первісної просторової структури і в область гомогенного стану. Отримані результати оброблені розробленими авторами методами.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібл. : 15 назв.
 
PDF