Вход на сайт

Побудова математичної моделі механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125

 УДК 686.1.026.23
     Панов С. Л., Надточій Р. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Побудова математичної моделі механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125. — 2013. — № 1(39). — С. 88–91.
     Побудована математична модель шарнірно-важільного механізму, як системи рівнянь, що характеризують стан механізму у кожен момент часу. Розроблено прикладну програму для проведення повного кінематичного аналізу на прикладі приводу одноножевої паперорізальної машини БР-125. Розроблено метод побудови математичної моделі шарнірно-важільного механізму 3-го класу з застосуванням ПЗ «Maple». Розглянуто методику дискретного розрахунку кінематичних характеристик ланок протягом робочого циклу. Проведено кінематичний розрахунок на прикладі приводу ОРМ БР-125. Створено базу для проведення силового аналізу.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібл. : 3 назви.
 
PDF