Вход на сайт

Формування залишкових напружень поверхневих шарів тертя композитних підшипників поліграфічних машин при тонкому абразивному шліфуванні.

 УДК 621.002.3:621.89
     Гавриш А. П., Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Шевчук А. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Формування залишкових напружень поверхневих шарів тертя композитних підшипників поліграфічних машин при тонкому абразивному шліфуванні. — 2013. — № 1(39). — С. 64–75.
     В статті наведені результати теоретичних досліджень формування залишкових напружень у поверхневих шарах робочих поверхонь тертя композитних підшипників ковзання для друкарських машин, що виготовлені з нових зносостійких композитних матеріалів та оброблені методами надтонкого абразивного шліфування.
     Ключові слова: композитні підшипники, друкарські машини, тонке абразивне шліфування, залишкові напруження поверхневих шарів, параметри якості поверхонь.
     Мова статті (укр.).
     Бібл. : 16 назв.
 
PDF