Вход на сайт

Комплексний показник якості паковань та рекламної продукції, що виготовлені вакуумним формуванням.

 УДК 655.3.022.11
     Прийменко О. А., Хмілярчук О. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Комплексний показник якості паковань та рекламної продукції, що виготовлені вакуумним формуванням. — 2013. — № 1(39). — С. 54–63.
     У роботі представлено результати досліджень комплексного показника якості паковань та рекламної продукції, що виготовлені вакуумним формуванням, досліджено вплив факторів на якість виготовлення даного виду продукції методом експертних оцінок та розроблено діаграму Ісікави.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Табл. 6. Бібл. : 4 назви.
 
PDF