Вход на сайт

Сучасні технології виробництва банкнотного паперу і життєвий цикл банкнот.

УДК 655.3.022.11
Кажмуратов Ж. Т. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Сучасні технології виробництва банкнотного паперу і життєвий цикл банкнот. — 2012. — № 4(38). — С. 108–115.
Проаналізовано сучасні технології виробництва банкнотного паперу, його структури, цикл обертання банкнот, наведено ознаки зношування банкнот і причини виключення їх із обігу.
Мова статті (укр.).
Іл. 2. Табл. 1. Бібл. : 5 назв.
PDF