Вход на сайт

Вплив складників технологічного середовища на спектральні характеристики відбитків

УДК 655.3.062.12
Савченко К. І. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Вплив складників технологічного середовища на спектральні характеристики відбитків. — 2012. — № 4(38). — С. 95–101.
Розроблено модельні зразки сучасних фарб, до складу яких введено добавки для стабілізації кольоровідтворення. Визначено вплив добавок на спектральні характеристики відбитків та ступінь забруднення фарби.
Мова статті (укр.).
Іл. 2. Бібл. : 9 назв.
PDF