Вход на сайт

Підвищення якості газолазерної різки металевих матеріалів за рахунок усунення грату на кромках різів при використанні в поліграфічній промисловості

УДК 621.375.826:621
Романенко В. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Підвищення якості газолазерної різки металевих матеріалів за рахунок усунення грату на кромках різів при використанні в поліграфічній промисловості. — 2012. — № 4(38). — С. 90–94.
У даній роботі на основі аналізу процесу утворення грата при газолазерному різанні металевих матеріалів запропоновано оригінальний пристрій для такої обробки для потреб поліграфічної промисловості, який забезпечує отримання високої якості кромок одержуваних різів в результаті усунення гратоутворення безпосередньо в процесі різання.
Мова статті (укр.).
Іл. 2. Бібл. : 4 назви.
PDF