Вход на сайт

Точностні характеристики коротких фарбодрукарських систем з кратними циліндрами

УДК 681.624
Пушкар А. В. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна) Точностні характеристики коротких фарбодрукарських систем з кратними циліндрами. — 2012. — № 4(38). — С. 82–89.
Розглядається задача аналітичного визначення і побудови точностної характеристики короткої фарбодрукарської системи з кратними циліндрами для заданого інтервалу тонопередачі, приведені результати комп’ютерного симулювання.
Мова статті (укр.).
Іл. 5. Бібл. : 8 назв.
PDF