Вход на сайт

Відновлення циліндричних деталей поліграфічного обладнання на основі селективних методів.

УДК 621.923
Киричок П. О., Несхозієвський А. В., Шевчук А. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Відновлення циліндричних деталей поліграфічного обладнання на основі селективних методів. — 2012. — № 4(38). — С. 76–81.
У статті досліджено деякі методи відновлення циліндрів офсетних друкарських машин, приведено перспективи подальших розробок.
Мова статті (укр.).
Іл. 4. Бібл. : 4 назви.
PDF