Вход на сайт

Оптимізація моделі факторів процесу проектування електронного видання для планшетного комп’ютера.

УДК 655.26+004.032.6+004.357
Ратушняк Ю. В. (Українська академія друкарства (УАД, Львів, Україна) Оптимізація моделі факторів процесу проектування електронного видання для планшетного комп’ютера. — 2012. — № 4(38). — С. 59–65.
Синтезовано оптимізовану модель множини ключових факторів, упорядкованих за важливістю впливу на процес проектування електронного видання для планшетного комп’ютера.
Мова статті (укр.).
Іл. 6. Табл. 1. Бібл. : 8 назв.
PDF