Вход на сайт

Автоматизація процесів цифрового визначення технологічних параметрів повітряно-вакуумної системи подачі аркушів

УДК 655.3.022.1
Морфлюк В. Ф., Карпенко І. С. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Автоматизація процесів цифрового визначення технологічних параметрів повітряно-вакуумної системи подачі аркушів. — 2012. — № 4(38). — С. 52–58.
Розроблено систему цифрового вимірювання та стабілізації технологічних параметрів повітряно-вакуумної системи подачі аркушів. Проведено експериментальні дослідження процесів статистичного визначення тиску повітря в роздувах папероживильної системи, які забезпечують надійність подачі аркуша на основі цифрових засобів вимірювання та обробки з використанням проблемноорієнтованих програмних засобів.
Мова статті (укр.).
Іл. 3. Табл. 1. Бібл. : 8 назв.
PDF