Вход на сайт

Использование инструментов электронного бизнеса в отрасли печати: опыт теоретического осмысления

УДК 655.224.2:004
     Котляров И. Д. (Північно-Східний інститут друку Санкт-Петербурзького державного університету технології і дизайну (Санкт-Петербург, Росія)

     Использование инструментов электронного бизнеса в отрасли печати: опыт теоретического осмысления. — 2010. — № 2(28). — С. 145—151.
     У статті запропоновано уточнення термінів «електронне підприємство», «традиційне підприємство», «віртуальне підприємство» та «сітьове підприємство». Розроблено двокритеріальну класифікацію сучасних форм ведення бізнесу. Запропоновано систему класифікації підприємств з використання традиційних та електронних інструментів підприємницької діяльності.
     Мова статті (рос.).
     Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 4 назви.

PDF