Вход на сайт

Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу «кільцева ванна» з радіальним завантаженням: аналіз кінематики обробки дискових фрез.

УДК 621.923
     Гейчук В. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу «кільцева ванна» з радіальним завантаженням: аналіз кінематики обробки дискових фрез. — 2008. — № 2(20). — С. 83—93.
     У роботі виконано дослідження впливу розмірних параметрів дискових фрез, основних розмірів верстата і швидкостей руху фрези на кути атаки на поверхнях зубів дискових фрез. Встановлено, що за рахунок вибору складових сумарної швидкості різання можна у визначених межах управляти величинами кутів атаки на оброблюваних поверхнях.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 17. Бібліогр.: 3 назви.

 
PDF