Вход на сайт

Сучасні тенденції виробництва білових товарів.

 УДК 655.3.026
     Величко О. М., Манілюк Л. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

    Сучасні тенденції виробництва білових товарів. — 2008. — № 2(20). — С. 16—25.
     Систематизовано види ділових щоденників і технологи їх виробництва. Показано перспективність цього виду білових товарів.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 4. Бібліогр.: 7 назв.

 
PDF