Вход на сайт

Технології нанесення зображень на поверхню оптичних дисків

УДК 681.3.06
     Киричок Т. Ю. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Технології нанесення зображень на поверхню оптичних дисків. — 2010. — № 2(28). — С. 213—226.
     Розглянуто технології поліграфічного оформлення поверхні оптичних дисків. Розроблено детальну класифікацію способів нанесення зображень на поверхню дисків.
     Мова статті (укр.).
     Бібл. : 7 назв.

PDF