Вход на сайт

Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики

УДК 621.375.826:621
     Козырев А. С., Романенко В. В., Дубнюк В. Л. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Описание переноса энергии лазерным излучением в приближении геометрической оптики. — 2010. — № 2(28). — С. 38—43.
     Запропоновано вид апроксимуючої функції для розподілу інтенсивності по перетину лазерного променя в абсолютному та нормованому видах. Запропоновано розрахункову схему розбиття перетину променя на кільцеві й радіальні зони. Отримані вирази для початкових координат променів та визначено енергетичні характеристики кожного променя в залежності від цих координат.
     Мова статті (рос.).
     Іл. 1. Бібліогр.: 5 назв.

PDF