Вход на сайт

Фактори впливу на якісні показники відбитка трафаретного друку

 УДК 655.3.022.11
     Гуменюк О. В. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна)

     Фактори впливу на якісні показники відбитка трафаретного друку. — 2010. — № 2(28). — С. 23—27.
     Розглянуто процес трафаретного друку як систему, проаналізовано вплив параметрів друкарського процесу на формування показників якості відбитка.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв.

PDF